Steve tar teamet med till en kristen fotbollsskola. Flera proffs från denna skola spelar runt om i världen.